Etid Biblik an Kreyol: Kalandriye pou Mwa Janvye a Mwa Jiye 2019

Jesus Center Community Church

Etid Biblik an Kreyol: Kalandriye pou Mwa Janvye a Mwa Jiye 2019

Chak Jedi swa; 7:30 PM-8:30: PM

Janvye/January

 • Jedi, 10 Janvye: Entwodiskyon General sou Premye Liv Korint lan
 • Jedi, 24 Janvye: Ki sa mo “Levangil” la vle di nan Premye liv Korint lan?

 Fevriye/February

 • Jedi, 7 Fevriye: Ministe nan Legliz Kris la. Ki sa Legliz ye? Ki fonksyon legliz nan sosyete?
 • Jedi, 21 Fevriye: Sanktifikayson nan Legliz e nan mitan Kretyen yo.

 Mas/March

 • Jedi, 7 Mas: Maryaj: Ki sa Maryaj Bibliky ye?
 • Jedi, 21 Mas: Maryaj e divos: Eske yon kretyen ka divose e remarye?

Avril/April

 • Jedi, 4 Avril: Moun ki pa marye yo
 • Jedi, 18 Avril: Manje ofri a Idol yo

 Me/May

 • Jedi, 2 Me: Medam yo nan sevis adorasyon
 • Jedi, 16 Me: Medam yo nan pozisyon leadership legliz
 • Jedi, 30 Me: Mesye e Medam yo ansanm nan leadership legliz

 Jwen: June

 • 13 Jwen: Don Spirityel yo (Premye Pati)
 • 27 Jwen: Don Spiritiyel yo (Dezyem Pati)

Jiye: July

 • 11 Jiye: Ki sa Rezireksyon an ye?
 • 25 Jiye: Rezireksyon moun ki mouri nan Kris la

 Adres legliz la: Jesus Center Community Church: 4146 Okeechobee Road. Unit 72. Ft. Pierce, FL 34947/jesuscentercc@gmail.com, https://jesuscentercc.com

 

bible study

lou1