Etid Biblik: Ki sa mo “Levangil” la vle di nan liv Korint lan?

Etid Biblik: Ki sa mo “Levangil” la vle di nan liv Korint lan? (Premye Pati a)

Etid Biblik: Ki sa mo “Levangil” la vle di nan liv Korint lan? (Dezyem Pati a)