Announcement on Bible Study in Creole

Ki fonksyon legliz nan sosyete?