Etid Biblik sou le maryaj/Bible Study on Marriage

Kisa Bib la di de Maryaj: 1 Korent 7:1-40.
Nou pral devlope 4 Objektif Maryaj
1. Pwokreyasyon
2. Zanmitay
3. Relasyon Seksyel
4. Linyon Espirityel